Төлеу

Gostest.kz сайты мемлекеттік тестілеуге дайындалу барысында азаматтарға көмектесу үшін жасалған, бірақ сайтты қолданғандарыңыз үшін сайт әкімшілігі жауапкершілік тартпайды. Бұл сайттың Сізге көмектесетініне немесе үміттеріңізді ақтайтынына біз кепіл бермейміз. Сіздің төлеміңіз (сайттағы шотты толықтыру) сайт әкімшілігінің төлем барысындағы техникалық қателіктер мен сайттағы анық емес ақпарат үшін жауапкершілік тартпайтыны туралы біздің талаптарға келісетіндігіңізді білдіреді. Дегенмен біз сайттағы сұрақтар мен жауаптардың өзектілігін сақтап тұруға тырысамыз.